tadarok

  • tadarok یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    نرم افزار حسابداري تدارك، يك سيستم جامع انبارداري، خريد و فروش، حسابداري، دفتر چك واسناد، كنترل توليد و بهاي تمام شده، كنترل نقدينگي و صندوق، ثبت و دريافت سفارشات مي باشد كه در تمام نسخه هاي ويندوز اجرا مي شود. نرم افزار تدارك داراي قفل سخت افزاري و در صورت درخواست مشتري با قفل نرم افزاري ارائه مي گردد. اين سيستم داراي يكسال پشتيباني رايگان مي…[ادامه خبر]

  • tadarok یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    فروش نرم افزار حسابداری تدارک

  • tadarok تصویر پروفایل خود را تغییر داد در حال حاضر

  • tadarok یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  • tadarok تبدیل به یک عضو ثبت نام شده شوید در حال حاضر