فعالیت

  • ایران کانتین یک بروزرسانی ارسال کرد 3 هفته, 6 روز قبل

    هزار مدرسه عشایری در کانکس برپا می شود!

    ایران کانتین: سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایری وزارت آموزش و پرورش گفت: یک هزار مدرسه از مجموع مدارس عشایری کشور، در کانکس های آموزشی و ۹۰۰ مدرسه در چادر برپا می شود.

    هزار مدرسه عشایری در کانکس برپا می شود!