فعالیت

  • ایران کانتین یک بروزرسانی ارسال کرد 4 هفته قبل

    استقرار کانکس در پایتخت ممنوع!

    ایران کانتین: نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، موضوع استقرار کانکس در داخل شهر آن هم بالای سقف خانه ها را غیرممکن دانست و گفت: کسی که می خواهد اقدام به استقرار کانکس کند نمی تواند چنین اقدامی را داخل شهر براحتی انجام دهد زیرا شهرداری بسرعت آن را جمع خواهد کرد!

    استقرار کانکس در پایتخت ممنوع!