فعالیت

  • ایران کانتین یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    درباره کانکس های اداری ایران کانتین بیشتر بدانیم!

    کانکس اداری یکی از انواع کانکس ها می‌باشد گه به طور اختصاصی برای محیط ها و فضاهای اداری ساخته می‌شود. کانکس اداری به کانکس مدیریتی، کانکس دفتری و کانکس آفیس نیز شهرت دارد. کانکس های اداری بنا بر نیاز و کاربری شان (به عنوان یک دفتر کار تیم اداری، دفتر فروش، اتاق مشاوره، اتاق مهندسین، اتاق مدیران پروژه و …) در طرح ها و پلان های مختلف ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

    درباره کانکس های اداری ایران کانتین بیشتر بدانیم!