فعالیت

  • ایران کانتین یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    ویدئو: درباره کانکس آوات؛ نوجوان اهل ثلاث باباجانی!

    ایران کانتین: آوات نام پسر بچه‌ای اهل ثلاث باباجانی است که دریافت کانکس او ماجرایی دارد! او به وزیر بهداشت می‌گوید: “اگر توانستی یک ساعت در خانه مان بمانی من خانه‌مان را به تو می‌دهم، اگر نتوانستی، یک کانکس به ما بده!”

    درباره کانکس آوات؛ نوجوان اهل ثلاث باباجانی!